Werkwijze

Voor zowel bedrijven, overheid en particulier voeren wij inventarisaties uit (Type A, Type B en Type 0).

Door de grote ervaring van onze medewerkers, de juiste vakkennis en vakbekwaamheid kunnen wij inventarisaties uitvoeren in alle soorten gebouwen (flat, utiliteitsgebouw), woningen, fabrieken en de maritieme sector. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken op het gebied van automatiseringen bent u verzekerd van een duidelijke en begrijpbare rapportage.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de SC-540 norm.

Hieronder vindt u een opsomming van de mogelijkheden;

 • Uitvoeren asbestinventarisaties
 • Aanvragen sloopvergunning
 • Opstellen van een kostenraming
 • Opstellen bestek
 • Aanschrijven van geselecteerde asbest- of sloopbedrijven
 • Vergelijken van offertes
 • Controle op uitvoering van de werkzaamheden
 • Afhandeling van de correspondentie

Inventarisatie types

Er zijn de volgende asbest inventarisaties mogelijk:

 • Type A onderzoek
 • Type B onderzoek
 • Type O onderzoek

Type A Inventarisatie

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting een volledige asbestinventarisatie TYPE A te laten uitvoeren door een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. In de rapportage asbestinventarisatie TYPE A zijn alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen opgenomen zodat u een compleet beeld heeft van de aanwezige (visueel waarneembare) asbesthoudende toepassingen.

Tijdens een asbestinventarisatie TYPE A worden geen zwaar destructieve onderzoekshandelingen uitgevoerd. Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructieve onderzoek kunnen worden waargenomen dienen middels een asbestinventarisatie TYPE B inzichtelijk te worden gemaakt.

Met een rapportage asbestinventarisatie TYPE A kan een melding asbestverwijdering of in geval van sloop een sloopmelding worden gedaan bij gemeente zodat de asbest verwijderd kan worden door een SC-530 gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf.

Type B inventatisatie

Tijdens een asbestinventarisatie Type A worden de visueel direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Veelal wordt een asbestinventarisatie Type A in een bewoonde situatie uitgevoerd en worden er derhalve geen destructieve handelingen ten uitvoer gebracht. Dit om de integriteit en de functionaliteit van een gebouw niet aan te tasten.

Wanneer tijdens een asbestinventarisatie Type A locaties worden waargenomen waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (z.g. uitsluitingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie een aanvullende Type B inventarisatie te worden uitgevoerd.

In onze rapportages asbestinventarisatie Type A worden deze uitsluitingen letterlijk aangegeven, zodat voorafgaand aan sloop of renovatie duidelijk is welke delen van een gebouw nog aanvullend onderzocht dienen te worden. Indien er locaties aanwezig zijn die niet onderzocht zijn maar waar geen vermoeden van bestaat dat hier zich asbesthoudende toepassingen bevinden, hoeven deze locaties niet aanvullend te worden onderzocht. De rapportage asbestinventarisatie Type B dient net als de rapportage van asbestinventarisatie Type A te worden toegevoegd aan het omgevingsloket.

Type o inventarisatie

Type 0 inventarisatie is bedoeld bij de ver-/aankoop van een pand of woning. Tijdens deze inventarisatie wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd, tevens worden er geen materiaalmonsters genomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen.

Het betreft enkel een visuele asbestbeoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht.

Een type 0 inventarisatie is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding of omgevingsvergunning, hiervoor dient een type A inventarisatie uitgevoerd te worden.