Type 0 inventarisatie is bedoeld bij de ver-/aankoop van een pand of woning. Tijdens deze inventarisatie wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd, tevens worden er geen materiaalmonsters genomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen.

Het betreft enkel een visuele asbestbeoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht.

Een type 0 inventarisatie is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding of omgevingsvergunning, hiervoor dient een type A inventarisatie uitgevoerd te worden.

9W2C8164