Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting een volledige asbestinventarisatie TYPE A te laten uitvoeren door een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. In de rapportage asbestinventarisatie TYPE A zijn alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen opgenomen zodat u een compleet beeld heeft van de aanwezige (visueel waarneembare) asbesthoudende toepassingen.

Tijdens een asbestinventarisatie TYPE A worden geen zwaar destructieve onderzoekshandelingen uitgevoerd. Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructieve onderzoek kunnen worden waargenomen dienen middels een asbestinventarisatie TYPE B inzichtelijk te worden gemaakt.

Met een rapportage asbestinventarisatie TYPE A kan een melding asbestverwijdering of in geval van sloop een sloopmelding worden gedaan bij gemeente zodat de asbest verwijderd kan worden door een SC-530 gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf.

9W2C8160