Tijdens een asbestinventarisatie Type A worden de visueel direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Veelal wordt een asbestinventarisatie Type A in een bewoonde situatie uitgevoerd en worden er derhalve geen destructieve handelingen ten uitvoer gebracht. Dit om de integriteit en de functionaliteit van een gebouw niet aan te tasten.

Wanneer tijdens een asbestinventarisatie Type A locaties worden waargenomen waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbesthoudende toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (z.g. uitsluitingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie een aanvullende Type B inventarisatie te worden uitgevoerd.

In onze rapportages asbestinventarisatie Type A worden deze uitsluitingen letterlijk aangegeven, zodat voorafgaand aan sloop of renovatie duidelijk is welke delen van een gebouw nog aanvullend onderzocht dienen te worden. Indien er locaties aanwezig zijn die niet onderzocht zijn maar waar geen vermoeden van bestaat dat hier zich asbesthoudende toepassingen bevinden, hoeven deze locaties niet aanvullend te worden onderzocht. De rapportage asbestinventarisatie Type B dient net als de rapportage van asbestinventarisatie Type A te worden toegevoegd aan het omgevingsloket.