Besmettingsonderzoek Gemeentehuis Leeuwarden

Opdrachtgever: Visser & van Gunst B.V. te Akkrum

Locatie: Gemeentehuis te Leeuwarden

Tijdens renovatiewerkzaamheden in het gemeentehuis is mogelijk asbesthoudende materiaal beschadigd. Door As Bêste is onderzoek uitgevoerd naar deze mogelijke besmetting. Er zijn luchtmetingen uitgevoerd en kleefmonsters genomen. Op basis van kleefmonsters is een besmetting in de ruimte vastgesteld. Door As Bêste is een rapportage opgesteld met het daarbij behorende saneringsadvies.