Inventarisatie bedrijfspand ‘Ype Kramer’

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Locatie: Harlingertrekweg Leeuwarden

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het bedrijfspand van Ype Kramer. De inventarisatie is uitgevoerd in twee delen, toen het pand nog in gebruik was is een Type A onderzoek uitgevoerd van de direct waarneembare asbestbronnen, toen het pand leeg kwam is voorafgaand aan de sloop een aanvullend type B onderzoek uitgevoerd waarbij tevens destructief onderzoek is uitgevoerd.