skip to Main Content

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar. Is er sprake van een calamiteit? Onze experts staan direct voor je klaar.

Wanneer is er sprake van een calamiteit?

Een brand, hagel, storm, een aardbeving, renovatie, sloop: allemaal situaties waarbij er onverwacht en onbewust asbestvezels vrij kunnen komen, die zich in de lucht verder kunnen verspreiden. Is dat het geval, dan spreken we van een asbestcalamiteit.

Snel en zorgvuldig, 24/7

Snel en zorgvuldig handelen is in deze situatie cruciaal. Voor de veiligheid van mens, dier en milieu, maar ook om (verdere) verontreiniging in de omgeving te voorkomen.

Heb je te maken met een asbestcalamiteit? Schakel ons dan direct in. Onze ervaren medewerkers komen vervolgens onmiddellijk in actie, om de risico’s en overlast tot een minimum te beperken.

Hoe gaan we te werk bij een calamiteit?

  • We bepalen de soort calamiteit, de omvang en de mogelijke risico’s.
  • We gaan direct naar de locatie, om de situatie ter plaatse vast te stellen.
  • Zo nodig voeren we een NEN2991-risicobeoordeling uit, om de risico’s objectief vast te kunnen stellen.
  • We zetten het verontreinigde gebied af.
  • We maken onze rapportage gereed.
  • We maken een plan van aanpak voor het oplossen van de calamiteit (een saneringsplan).
  • We ondersteunen en adviseren de gecertificeerde saneerder.
  • We blijven tijdens de uitvoering continu communiceren met de opdrachtgever, betrokken overheden en instanties, de brandweer en/of andere hulpverleners.
Back To Top