skip to Main Content

Naast asbestinventarisaties, chroom-6-onderzoek en circulaire sloop kun je ons ook inschakelen voor het coördineren van saneringen. Immers: na de inventarisatie en het inventarisatierapport volgt (in de meeste gevallen) een saneringstraject. Een complex proces, waarbij we je graag begeleiden en ontzorgen.

Advies

Geen onderhouds-, renovatie- of slooptraject is gelijk. Hoe klein of groot een project ook is, van een enkele woning tot en met grote industriële complexen: wij begeleiden je graag en geven je advies op maat. Praktisch, duidelijk en gedetailleerd.

Kostenramingen

Bij saneringstrajecten is het belangrijk de kosten goed inzichtelijk hebben. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het calculeren van saneringswerkzaamheden en zetten hun expertise graag voor je in.

Sloopmeldingen en vergunningsaanvragen

Of het nu gaat om een sloopmelding of een compleet vergunningentraject: wij regelen het graag en zorgen dat alles op rolletjes verloopt.

Saneringsplannen en bestekken

Voor grote en/of complexe projecten schrijven we op basis van het inventarisatierapport een saneringsplan en een bestek. Hierin leggen we de uitvoeringsvoorwaarden, maar ook de randvoorwaarden van een project gedetailleerd vast. Door het opstellen van een bestek ben je ervan verzekerd dat alle inschrijvers op basis van dezelfde voorwaarden hun aanbiedingen doen.

Offertetrajecten

We verzorgen, als je dat wilt, het hele offertetraject, van aanvraag tot opdrachtbevestiging. Uiteraard doen we dat in nauw overleg.

Directievoering en begeleiding

We kunnen je ook volledig ontzorgen. We organiseren en coördineren dan het hele saneringstraject, van begin tot eind. Wat houdt dit, naast alle bovengenoemde punten, in?

  • We zijn het eerste aanspreekpunt voor jou als opdrachtgever, maar ook voor de uitvoerende partijen, betrokken overheden, instanties en andere belanghebbenden.
  • We zijn regelmatig aanwezig op de saneringslocatie. We adviseren en ondersteunen de saneerder, en controleren of de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd en of aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.
  • Aan het eind van het project controleren we of alle asbest- en/of chroom-6-houdende toepassingen zijn gesaneerd en of van al deze toepassingen een eindcontrolecertificaat aanwezig is. Is alles aanwezig en akkoord, dan wordt het pand vrijgegeven en kunnen vervolgwerkzaamheden als renovatie, verbouw en sloop worden uitgevoerd.
  • Alle bezoeken van onze medewerkers aan de saneringslocatie, alle overleggen en alle afspraken leggen we vast in een verslag. Zo voorkomen we onduidelijkheden en misverstanden gedurende het traject.
Back To Top