skip to Main Content

Naast asbest-expert zijn we ook specialist op het gebied van chroom-6-onderzoek. Op basis van een gedegen inventarisatie geven onze experts je uitgebreid advies over een veilige aanpak/sanering van chroom-6-houdende materialen in jouw pand of object.

We voeren chroom-6-onderzoek uit voor woningbouwcorporaties, vastgoedbedrijven, overheidsinstanties, aannemers en particulieren.

Wat is chroom-6 precies?

Chroom-6 is een variant van het metaal chroom. Het is een gevaarlijke stof, die vaak is verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Blootstelling aan chroom-6 kan zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals kanker, (luchtweg)allergieën of chronische longaandoeningen.

Bij het bewerken van materialen waarbij chroom-6 kan vrijkomen (denk bijvoorbeeld aan straal- of laswerkzaamheden), is risicobeheersing en het nemen van doeltreffende maatregelen daarom van groot belang.

Hoe ziet een chroom-6-onderzoek eruit?

  1. Allereerst bepalen we het doel van het onderzoek, zodat we de werkzaamheden en het advies daar perfect op aan kunnen laten sluiten.
  2. Op basis van historische gegevens en interviews met eigenaren/beheerders achterhalen we zo goed mogelijk waar chroom-6 aanwezig kan zijn.
  3. We maken een onderzoeksplan.
  4. Op de locatie brengen we alle materialen die we verdenken van chroom-6 in kaart, we meten ze op, markeren ze en nemen monsters.
  5. Een geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium analyseert de monsters.
  6. We maken een inventarisatierapport.

Inventarisatierapport

Op basis van de visuele waarnemingen, de materiaalkenmerken en de analyseresultaten stellen we een helder en praktisch inventarisatierapport op. In deze rapportage beschrijven we onder meer waar en in welke hoeveelheid het chroom-6 is aangetroffen.

Met het inventarisatierapport kun je offertes voor saneringswerkzaamheden opvragen. Ook is het mogelijk samen een beheersplan te maken om verantwoord met de chroom-6-houdende toepassingen om te gaan.

Coördineren van het saneringstraject

Na het chroom-6-onderzoek en het opstellen van het inventarisatierapport kunnen we ook het vervolgtraject voor je coördineren. We vragen dan onafhankelijke prijsopgaven aan bij gecertificeerde saneringsbedrijven in ons netwerk en regisseren de werkzaamheden van a tot z.

Back To Top