skip to Main Content

As Bêste hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vinden het van belang je te informeren over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens gebruiken en je daarin keuzes te bieden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door As Bêste. Hierbij gaat het ook om informatie op deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (GDPR in het Engels (General Data Protection Regulation)) is een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening is van kracht sinds 25 mei 2018.

As Bêste is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. As Bêste verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De website is gebouwd d.m.v. CreativeCommons licentie.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Bedrijfsnaam
  • Titel (aanspreekvorm)
  • Voor- en familienaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Wie is bij As Bêste verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

Jan Marco van Gunst

3. Waarvoor verwerken wij je persoonlijke informatie?

Wij verwerken je persoonlijke informatie voor de volgende wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

  • Om je direct mails te kunnen sturen waarvan wij denken dat ze relevant voor je kunnen zijn
  • Om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren
  • Om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze klanten

Wij verzekeren je ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met je recht op bescherming van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van je gegevens. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en je gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens voor de duur van de relatie of voor maximaal 24 maanden na het laatste contact.

5. Kan ik als klant van As Bêste mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

Als klant van As Bêste kun je de opgeslagen persoonsgegevens op elk moment laten corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kun je als klant altijd bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van je persoonsgegevens, of er een kopie van ontvangen.

Back To Top