skip to Main Content

Dat de aarde geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is, weten we allemaal. Door de groei van de wereldbevolking blijft de vraag naar grondstoffen echter stijgen. De afvalberg wordt steeds hoger, en door het gebruik van steeds meer (nieuwe) grondstoffen neemt de CO2-uitstoot toe.

Als lid van Circulair Friesland bouwt As Bêste graag mee aan dé oplossing voor dit probleem: de circulaire economie, waarin bestaande grondstoffen telkens opnieuw worden hergebruikt en de waarde wordt gemaximaliseerd. De bouw- en sloopsector speelt hierin een belangrijke rol.

Een duurzame toekomst voor iedereen. Daar draag je met circulaire sloop aan bij.

Hoe gaat circulair slopen in zijn werk?

Voorafgaand aan een slooptraject maken we de circulaire waarde van het pand of object inzichtelijk. We inventariseren wat geschikt is voor hergebruik (demonteren en in een nieuwe situatie weer plaatsen), recycling (geheel of gedeeltelijk verwerken tot een nieuw product) of upcycling (in zijn geheel hergebruiken, op een manier waardoor het meer waarde krijgt).

Materialenpaspoort

De bevindingen werken we uit in een overzichtelijk ‘materialenpaspoort’. Dit kun je gebruiken bij het aanbesteden van de sloopwerkzaamheden, of voor het zoeken van een afzetmarkt voor het vrijkomende materiaal.

Advies en projectbegeleiding

Ook bij circulaire sloop begeleiden we je, als je dat wilt, het hele traject. We coördineren dan ook de sloopwerkzaamheden, zodat je volledig bent ontzorgd.

Back To Top